Tel: (0216) 492 63 10
Asfalt plent operatör belgesi nasıl alınır?

Asfalt plent ehliyeti nasıl alınır?

Asfalt plent ehliyeti için kursiyer  40 soruluk İş makinesi ile ilgili teorik teste tabi tutulur.Testi geçip, Direksiyon sınavına girerek geçerse belgeyi almaya hak kazanır. Geçer Not 70 puandır.

 

ÇETİNLER Operatörlük Kursu Üsküdar -0216 492 63 10/11**** Sancaktepe 0216 622 48 14/15

İş Makinesi ehliyeti için gereken belgeler :
1-1 adet Vesikalık Fotoğraf ,
2-Sabıka kaydı, (E-devlet şifresi ile internetten çıktı alınabilir)
3-Diploma(Aslı yeterli) ,
4- Sağlık Raporu (G sınıfı sürücü olur )(Aile hekiminden alınabilir)

Asfalt plenti belgesi almanın koşulları : 

  18 Yaşını doldurmuş olmak. 
  En az ilkokul mezunu olmak .
  Vücut yapısı ve ruh sağlığı bakımından yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmaları.
  Kanunun 41.maddesinin (e)bendinde sayılı suçlardan hüküm giymemiş olmak.

       e) Hükümlü olmama şartları (Değişik:17.10.1996-4199/18 md.);

            Türk Ceza Kanunu’nun; 403 ve  404. maddeleri ile 572/2-3 maddelerinden ikiden fazla ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun’un 28 ve 29. maddeleri, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun’un 12. maddesinin 3. ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmaları,

Not: Operatörr belgesi ;  Almak isteyen kişinin her hangi bir ehliyeti olmasada müracaat edebilir.Ehliyeti yoksa trafiğe çıkamaz, ancak şantiyede,tünelde trafiğe kapalı alanda kullanabilir.